Risk Açıklaması

RİSK AÇIKLAMASI VE RİSK YASAL UYARI POLİTİKASI

Concept4x, müşterilerine canlı işlem ortamı için başlangıç ​​kılavuzu ve Concept4x web sitesinde yazılı bir günlük analiz de dahil olmak üzere yatırım için en iyi araçları sunmaya çalışmaktadır. Concept4x, yatırımları yönetmez veya danışmanlık yapmaz. Concept4x, kayda değer bir risk getiren yüksek spekülatif yatırımlarda işlem yapmanızı sağlar. Bu tür işlemler tüm yatırımcılar için uygun değildir, bu nedenle işlem yapmaya başlamaan önce riskleri tam olarak anlamanız gerekir.

Ayrıca, Concept4x, bu web sitesinde bağlantıları verilen veya bu web sitesinde sunulan site ve bilgiler de dahil olmak üzere, üçüncü taraflar tarafından sağlanan bilgilerin veya içeriğin doğruluğundan sorumlu değildir.

Poliçe konularıyla ilgili sorgular için lütfen Şartlar ve Koşullar’a başvurun veya bize ulaşın.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası [AUP]

Önemli: Burada, bu kabul edilebilir kullanım politikasının ihlal edildiğini veya Concept4x‘in çevrimiçi yatırım hizmetlerinin kamuya açık biçimde manipüle edildiği, kötüye kullanılması veya istismar edilmesi durumunda Concept4x‘e ve / veya diğer üçüncü şahıslara karşı önemli parasal ve diğer hasarlara neden olabileceğini, Concept4x e önerdiğiniz kullanıcıların ve yatırımcıların ve sizin gibi , GARANTİ de dahil olmak üzere, burada veya yasaya uygun herhangi bir çare bulma hakkına sahiptir.

Aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım Politikası hükümlerini kısıtlamaksızın, aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri açıkça yasaklanmıştır ve Hizmet Şartları Sözleşmesinin temel ihlali olarak kabul edilecektir:

Hizmetlere ve sistemlere yetkisiz otomatik erişim.
yatırımda gecikme sömürüsü.
Birden fazla hesaba (doğrudan işlem dahil) eşgüdümlü işlem.
Yazılımın aksi yönünde mühendislik veya hizmetleri.

12. AUP Kapsamı

12.1. AUP, istisnasız Concept4x tarafından sunulan tüm sistemler ve hizmetler için geçerlidir.
12.2. AUP, tüm işlemciler, kullanıcılar ve ziyaretçiler (“Kullanıcı” veya “Siz”) dahil olmak üzere herkes için geçerlidir.
12.3. Bu AUP’da belirtilen yasaklanmış faaliyetler ve kullanımlar tam bir liste değildir. Düşünülen herhangi bir işlemden emin değilseniz derhal Concept4x ile iletişime geçin.

13. Otomatik Erişim

13.1. Hiçbir koşulda, Concept4x‘in sistemlerine, web sitelerine veya sistemlerine otomatik olarak erişen veya bu yazılım üzerinde çalışan herhangi bir yazılımı, bu yazılım Concept4x tarafından resmi olarak sağlanmadıkça kullanamazsınız.

14. Yasaklanan Faaliyetler

14.1. Concept4x, hiçbir kullanıcı veya üçüncü tarafın sistemlerini aşağıdaki yollardan herhangi birinde kullanmamasını sağlayacak ve makul önlemler alacaktır:
14.1.1. Haksız veya cezai suçlarla bağlantılı olarak.
14.1.2. Ahlaka aykırı, hakaret içeren, müstehcen veya tehditkar veya telif hakkı, güven, gizlilik ve / veya diğer hakların ihlal edildiği herhangi bir materyal göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek veya kullanmak
14.1.3. Sıkıntı, rahatsızlık veya kaygıya neden olmak için.
14.1.4. Spam göndermek veya istenmeyen reklam veya tanıtım materyali göndermek veya sunmak veya bilerek herhangi bir üçüncü taraf yoluyla gönderilen herhangi bir istenmeyen reklam veya tanıtım materyaline yanıt vermek.
14.1.5. Concept4x‘in makul görüşünde, Concept4x‘in veya Concept4x‘in veya hissedarlarının ve / veya bağlı şirketlerinin ve / veya yöneticilerinin ve / veya avukatların ve / veya şirketlerin herhangi birine verilen Concept4x hizmetinin sağlanmasına zararlı veya muhtemel olması için herhangi bir şekilde, veya mütevelliler ve / veya bankerler ve / veya müşteriler ve / veya işletme ve / veya itibar
14.1.6. Herhangi bir lisansa veya üçüncü kişi haklarına aykırı olmak.
14.1.7. Herhangi bir kullanıcıya, ev sahibine veya ağa ilişkin herhangi bir Concept4x hizmetine müdahale etmeye çalışmak için sınırlama olmaksızın aşağıdakiler yer alır:
14.1.7.1. Şebeke taşkınlığı;
14.1.7.2. DOS (hizmet reddi) saldırıları;
14.1.7.3. Kasıtlı bir hizmeti aşırı yüklemeye çalışmak ve bir ana bilgisayarı çökertme girişimi;
14.1.7.4. Herhangi bir hata, yazılım hatası, güvenlik tehdidi veya ihlal, gecikme farklılıkları istismar, manipüle veya yararlanma girişimi;
14.1.7.5. Hizmetlerin tekrar satışı;
14.1.7.6. Hizmetleri veya sistemleri çalacak veya kullanacak her tür otomatik, kooperatif veya çok kullanıcılı işlem (açıkça tandem işlem dahil);
14.1.7.7. Bilgisayar virüsleri veya bozuk veriler içeren e-postalar, kodlar veya dosyaların iletilmesi için, web sitelerinin veya kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye atan Truva atları veya araçları. Bu açıkça herhangi bir tür casus yazılım ve zararlı yazılım içeriyor.
Madde 2.1’de belirtilen yasaklanmış faaliyetlerin listesi, kapsamlı olmayan bir liste olduğunu kabul edersiniz. Concept4x, hizmetlerinden izinsiz kullanımınan, hatalarından yararlanarak veya sistemlerini kötüye kullandıklarından her türlü anlaşmayı iptal etme ve / veya tutma ve herhangi bir fonu ve / veya herhangi bir fonu veya hakkı talep etme hakkını saklı tutar.
14.3. Sistemin kullanımına veya İşlemci olmayan herhangi bir kişinin erişimine izin vermeyeceksiniz ve sistemi kısmen veya tamamen kopyalamak, dağıtmak, yayınlamak, iletmek, görüntülemek, değiştirmek, bunlara dayanan türev çalışmalar hazırlamak, raporlamak ya da başka şekilde kullanmaktaniçin herhangi bir şekilde izin vermeyeceksiniz.
14.4. Sistemde görüntülenen ticari markalar ve logolar Concept4x ve / veya ilgili şahısların tescilli ticari markalarıdır. Bu tür ticari markaların herhangi bir şekilde kullanılması yazılı iznin alınmasından sonra mümkündür.

15. Ağ Güvenliği

15.1. Yapılmaması gerekenler:
15.1.1. Concept4x in güvenliğini ihlal etmek veya ihlal etmek veya ihlal etmeye çalışmak veya Concept4x şebekelerine, kimlik doğrulama önlemlerine, sunuculara veya cihaza müdahale etmeye çalışmak.
15.1.2. Alıcıya yönelik olmayan verilere erişmeyi içeren herhangi bir ana makinenin, ağın veya hesabın kullanıcı kimlik doğrulamasını veya güvenliğini engellemeye çalışmak, erişimin yetkilendirilmediği bir sunucuda oturum açmak veya diğer ağların güvenliğini araştırmak.
15.1.3. Concept4x Sistem ve / veya hizmetleri aracılığıyla size ait olmayan herhangi bir hesaba veya bilgisayar kaynağına erişmeye çalışmak.

16. Bu AUP’ın ihlali

16.1. Concept4x, bu AUP’a ve diğer tüm kural ve politikalara uyumu sağlamak için tüm kullanıcılar tarafından organizasyonel, otomatik ve isteğe bağlı önlemler almaya yetkilidir.
16.2. Concept4x numarasıyla belirtilen maddeye göre, açıkça yaptırım yapma hakkını da içeren herhangi bir hak tanımaz, Concept4x numarasıyla belirtilen fıkrayı herhangi bir şekilde bu hakkın kullanılması ile (veya yaptırımı zorunlu kılmakla) yükümlü sayılmaz.
16.3. Bu belgede Concept4x numaralı herhangi bir haklara sahip olamamanız, belirli bir yaptırım da dahil olmak üzere, bu hakkın feragat edilmesi anlamına gelmeyecektir.
16.4. Concept4x, herhangi bir kişinin Sistem’e erişmesini durdurabilir ve Concept4x, bu girişi önlemek için gerekli gördüğü ve bir giriş hatasının kötüye kullanıldığına dair geçerli sebepler ortaya çıkıyorsa, yeterli önlemi alabilir.
16.5. Siz veya başka herhangi bir kişi bu AUP’ın herhangi bir süresini ihlal ediyorsa, Concept4x uyarınca ve Concept4x‘e ve / veya Müşterilerine ve / veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın:
16.5.1. Bir soruşturma ile ilgili açıklamalar, doğrulama, belgeler veya diğer kanıt veya ayrıntıları isteyebilir.
16.5.2. Müşterinin takdirine bağlı olarak iyi bir sebeple Sisteme erişimi engelleyebilir.
16.5.3. Concept4x‘in veya üçüncü tarafın tazminatını yerine getirmek için müşteri işlemlerini onarabilir, düzeltebilir ve / veya geri alabilir.
16.5.4. Yasa ve / veya herhangi bir mahkeme emri veya yetkili bir soruşturma uzmanı veya kolluk kuvvetleri tarafından verilen talimatlara uygun olarak kendi takdirine bağlı olarak fonları ve / veya bilgileri mahsup, azaltma ve / veya el koyma.
16.5.5. Concept4x‘in sistemlerini ve / veya hizmetini kullanımını askıya alabilir veya fesedebilir;
16.5.6. Uygun gördüğü durumlarda herhangi bir önlem alabilir.

Şüpheye mahal vermemek için , Concept4x numaralı maddenin bu Sözleşmedeki haklarının kullanılması, Concept4x‘in Sistem ve hizmetine erişimi kaybetmesi nedeniyle kullanıcıyı telafi etmesini gerektirmez.

1. Bu AUP’u, sizin tarafınızdan Concept4x hizmetine yalnızca dolaylı olarak erişen bir kişi tarafından ihlal edilmesi, ihlalin bilginiz ya da rızanız dahilinde olup olmadığı da dahil olmak üzere sizin tarafınızdan bir ihlal olarak addedilecektir. Müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak hizmetlerini verdiği her türlü eylemden siz sorumlusunuz.

2. Concept4x, bu AUP’u veya bir başka sağlayıcı tarafından uygulanan bir poliçeyi uygulamak için sistem yöneticileri veya diğer ağ veya bilgi işlem hizmetleri sağlayıcılarıyla işbirliği yapabilir.

3. Concept4x, suç faaliyetinden şüphelendiğinde yasa uygulayıcıya dahil olabilir ve işbirliği yapar.
Ek koşullar

Bu poliçenin kapsamlı olamayacağını ve kara para aklamayı önlemek için yapılan düzenlemeler de dahil olmak üzere teknolojik değişiklikler, tecrübe, yönetmelikler ve politikalar nedeniyle herhangi bir zamanda ek koşullar veya gereksinimler geçerli olabilir. Bu AUP, Concept4x‘in takdir hakkını istediği zaman değiştirebilir ve değişiklik, Concept4x‘in web sitesinde yayınlandığında veya Concept4x‘de bilinen bir şekilde yapıldığında geçerlidir.
Sitenin ve hizmetlerin herhangi birinin ve herhangi bir şekilde kullanımının, Şartlar ve Koşullara tabi olduğunu ve yalnızca zaman zaman Concept4x tarafından kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.

Poliçe konularıyla ilgili sorgular için lütfen her zaman bize ulaşın.